Startsida          Om oss           Kontakt         2020          Bilder

2020 blev ett annorlunda år för hela samhället och så även för oss i Grannstöd.

Året 2020 blev ett annorlunda år för oss i Grannstöd Huddinge.  Eftersom vi normalt alltid är två personer som är i varje bil och de flesta är 70+ så ställdes flertalet körningar in när corona-pandemin slog till.

Efter ett tag så började vi rulla igen men nu med ett något annorlunda upplägg, det normalt bara en person i varje bil förutom då det är två personer ur samma hushåll som kör. På det viset har vi kunnat upprätthålla en i sammanhanget bra nivå under året. Grafen visar månad för månad hur långt våra bilar rullat och naturligtvis så är det flest körd kilometer tiden före pandemin slog till i mars. Vi är ändå glada att fortsatt kunna bidra till en lite lugnare och nöjdare kommun i allmänhet och kanske att det är lite säkrare i de särskilda områden vi besöker i samverkan oftast då med olika bostadsrättsföreningar.

Våra Grannstödsbilar kör över hela kommunen och de områden vi besöker är:
Balingsnäs, Fullersta, Fållan, Gladö kvarn, Glömsta, Högmora, Hörningsnäs, Kästa, Lyckås, Länna, Masmo, Mellansjö, Myrängen, Mörtvik, Nytorp, Segeltorp, Sjöängen, Skogås, Snättringe, Solgård, Stortorp, Stuvsta, Sörskogen, Trångsund, Utsälje, Vårby


Körda kilometer under 2020