Startsida          Kontakt        2020          Bilder

Om oss

Föreningen Grannstöd har två bilar i Huddinge som finansieras genom samarbete med Huddinge kommun, lokala bostadsrättsföreningar, företag och fastighetsägar-föreningar. 

Grannstödsbilen drivs ideellt av föreningens medlemmar som kör runt i området för att ”se och synas” för att förebygga olagligheter. Ofta pratar vi med de boende och ger tips om brottsförebyggande åtgärder.
Vår uppgift är att genom vår närvaro hjälpa till att förebygga brott och inspirera de boende till bättre uppmärksamhet och medvetenhet.

Exempel på sådant som Grannstödsbilen särskilt är uppmärksammade på är stulna fordon, skadegörelse och klotter, öppna dörrar och fönster som verkar vara utan uppsikt samt bristande underhåll av gator och gångbanor.

Föreningen leds av en styrgrupp med föreningsmedlemmar samt representanter från kommunens Trygghets och säkerhetssektion samt Polisen i Huddinge.
Styrgruppen upprättar bland annat körscheman, håller fordonen i ordning samt sköter administrationen. Styrgruppen medverkar också i den obligatoriska utbildningen av nya förare som utförs av Polisen.

Att driva Grannstödsbilarna är kostsamt och behovet av samverkan och stöd från våra olika bostadsrätts- och villaföreningar och inte minst det lokala näringslivet är därför mycket viktigt.